MONT TAKIM 12

MONT TAKIM 12
 

Ürün : Ceket Pantolon

Kumaş : Oksford

Özellik : Reflektörlü,Robalı,Fosforlu

REFLEKTÖRLÜ İŞ ELBİSELERİ

 

 

 1. Yansıtıcı (reflektif) Kumaşlar ve Donanım

İkinci ve çok yaygın olan reflektörlü iş elbiseleri türü ise bir ışık kaynağı ile yansıtıcı veya reflektif özelliği ortaya çıkan iş elbiseleri ve iş ekipmanlardır. Bu tür iş elbiselerinin ve iş ekipmanların karanlıkta herhangi bir ışık kaynağının (örneğin şehir ışıkları, ay ışığı, fener, lamba veya yaklaşan araçların farları vs.) etkisi altında kalmaları sonucunda parlamaları onlara yüksek görünürlük kazandırmaktadır. Basit bir tabirle kedi gözüne benzeyen bu tür reflektörlü materyaller çeşitli malzemelerin üzerlerine uygulamaya (genellikle birden fazla şeritler şeklinde) son derece müsaittirler.

Birbirinden farklı modelde üretilen türlü iş elbiselerinde bu tür reflektörlü ve yansıma gücü çok yüksek reflektörler uygulanmaktadır. Herhangi bir ışık kaynağı ile yansıtıcı özelliği ortaya çıkan iş elbiseleri ve iş ekipmanları arasında örneğin normal iş kıyafeti üstüne giyilen fosforlu sarı ve turuncu (yeşil) iş yelekleri, iş ceketleri, iş yağmurlukları ve iş tulumları ile ayrıca inşaat sahaları, yollar, limanlar, hava alanları ve benzer yerlerde çok çeşitli ikaz işaretleri, üzerinde ikaz işareti bulunan iş araçları, iş makineleri ve iş gereçleri vs. gibi uyarıcı ve ikaz edici iş donanımları yer almaktadır.

         Refletörlü işçi tulumu 

 

 1. DİĞER UYARI ve İKAZ EKİPMANLARI
 2. Emniyet Şeritleri - İkaz Bantları
 3. Çoğunlukla kaza olan alanların belirlenmesinde kullanılan, olay mahallinin kordon altına alınması için emniyet şeridi olarak kullanılan ikaz bantları bulunmaktadır. Şerit halinde olan bu ikaz bantları kırmızı-beyaz çizgilidir. Trafik kazalarında trafik polisleri tarafından, yol bakım ve onarım çalışmalarında Karayolları çalışanları tarafından, yangın ve kurtarma çalışmalarında itfaiye tarafından ve altyapı ve inşaat sahalarında ve giriş çıkışlarında inşaat çalışanları tarafından vb. uygulanmaktadır.
 4. Trafik İkaz Konileri
 5. Genellikle trafik kazalarında olay mahallinde ikaz bantlarına ilaveten kullanılıp olay mahallinin ayrıca işaretlenmesi ve yaklaşan sürücülerin uyarılması için kullanılmaktadır. Ayrıca yollarda ve tünellerde trafikteki araçların arıza yaptıkları takdirde kullanılan, trafik akışını kontrol etmeye ve trafik yönünü değiştirmeye yarayan, yol bakım ve onarım işlerinde ve de örneğin yükleme ve boşaltma yapan kamyon, TIR, tanker gibi araçlarda kullanılan 50 cm yüksekliğindeki trafik ikaz konileri üç kırmızı şeridin arasında bulunan iki beyaz şeride sahiptirler.
 6. Flaşörler ve Reflektörler
 7. Çoğunlukla trafik kazalarında ve özellikle de gece meydana gelen trafik kazalarında, yol bakım ve onarım çalışmaları ile bazı inşaat alanlarında olay mahallinin veya çalışma alnının güvenliğinin sağlanmasında kullanılan flaşörler ve reflektörler daha da yüksek bir görünürlük sağlamak için en uygun donanımdır. Genellikle sarı veya kırmızı ışıklı olan bu flaşörler ve reflektörler 1,5 V güçte pillerle çalışıp ekseriyetle çift ampullüdür.

 

 1. Yansıtıcı (reflektif) Kumaşlar ve Donanım

Reflektörlü iş elbiseleri ve ekipmanları veya donanımları konusunda uygulama alanları arasında bulunan bu tür ve çok az miktarda bile olsa herhangi bir ışık kaynağı ile çok güçlü yansıma yapan reflektörlerin en sık karşılaşılan örnekleri arasındaki ilk üç grup şunlardır:

  • Tekstil
  • Nonwoven kumaşlar
  • Teknik İş Ekipmanları ve Donanımları
   1. Fotoluminesant Ekipmanlar

    Benzer nitelikte fotoluminesant ekipmanlar ise gün ışığını veya yapay ışığı absorbe ederler. Emilen bu enerji depolanır ve karanlık olduktan sonra uyarıcı renkte ışıklar yansıtırlar. Bu tür reflektörlü ekipmanlara ayrıca trafik olan yerlerde uyarıcı görevi olan ikaz lambaları şeklinde de rastlanmaktadır. İkaz lambalarının bazılarının gövdeleri bir zemine gömülü olduklarından kendileri görünmez fakat yaydıkları ışıklar görünür.

REFLEKTÖRLÜ İŞ ELBİSELERİ TÜRLERİ

 

İş güvenliğini sağlamaya yönelik üretilen ürünler arasındaki reflektörlü (reflektif veya yansıtıcı) iş elbiseleri ve ekipmanları ve donanımları üç türlü yansıma yaparak uyarıcı ve ikaz edici görevlerini yerine getirmektedirler. Yüksek görünürlüğe sahip olan reflektörlü ürünlerde en sık rastlanan yansıma türleri ve bazı örnekleri şu şekildedir:

 1. Floresans Kumaşlar

En yaygın örnek kendinden yansıtıcı ve parlak floresans kumaşlardır. Floresans tekstillerden üretilen ekipmanlar ve giysiler genellikle sarı, turuncu ve açık yeşildir ve herhangi bir ışık kaynağına gerek duymadan gece ve gündüz kendiliğinden yüksek görünürlüğe sahiptirler. Bu tür kumaştan üretilmiş tekstilin adına halk arasında fosforlu da denilen bu floresans kumaşların kullanıldığı birçok iş alanı bulunmaktadır.

Hızır Acil görevlileri, itfaiye, bekçiler ile diğer güvenlik görevlileri, arama kurtarma, trafik polisleri, trafik vakfı ve çekici araçlarda çalışan personel, otopark personeli, hava alanları ve liman görevlileri ve personeli, yol bakım ve onarımı, inşaat yapımı ve tadilat, belediye işçileri ve çöp toplama, çevre düzenlemesi, bahçecilik, ağaç budama ekipleri, altyapı bakım ve onarımı ve benzer iş sahalarındaki açık hava işlerinde kullanımı yaygın olan çeşitli iş elbiselerinde ve örneğin ceket, yelek, yağmurluk, kaban, pantolon, tulum ve eldiven gibi iş elbisesi ile iş elbiselerinin aksesuarlarında bu türden reflektif özellikler bulunmaktadır.

İTFAİYE REFLEKTÖRLÜ İŞ ELBİSELERİ

 

Ülkemizde itfaiye personelinin iş güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan yönetmelikler Avrupa mevzuatına uyarlanarak hazırlanmışlardır. Tüm itfaiye personeline gerekli olan kişisel koruyucu donanım ile reflektörlü iş elbiseleri itfaiye müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

İtfaiye erleri ve itfaiyede çalışanlar bu iş elbiseleri ve donanımlarının kullanımı konusunda bilgilendirilmektedirler.

 

Sağlanan reflektörlü iş elbiseleri ve donanımlarının doğru olarak kullanılması ve kullandıktan sonra muhafaza edildiği ve ait olduğu yere geri koymak itfaiye personelinin ayrıca dikkat etmesi gereken bir husustur.

 

Standartlara uygun olarak üretilmiş ve doğru bir şekilde kullanılan reflektörlü iş elbiseleri ve donanımları son ayrıntısına kadar kendilerinden beklenen şartları yerine getireceklerdir. Bu şekilde mesleki risklerin önlenmesini, sağlığın ve güvenliğin korunmasını ve de risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacaklardır.

 

İtfaiyecilikte reflektörlü iş elbiseleri, ekipmanları ve aksesuarları arasında birçok çeşitte ürün bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri kişisel koruyucu donanım ile reflektörlü iş elbiseleridir. Reflektör özellikli itfaiye eri iş elbiseleri farklı gruplara ayrılmaktadır. Örneğin yangına giderken giyilen, yangın haricinde kurtarma amaçlı çıkılan görevlerde giyilen iş elbiseleri gibi. Bu tür itfaiye elbiselerinin kol ve bacaklarında ve ayrıca göğüs ve sırtında birer veya ikişer sıra kalın reflektif şeritler yer almaktdır. Reflektif şeritler sayesinde itfaiye erleri her türlü ortamda rahatça fark edilebilmektedirler.

Reflektörlü iş elbisesi ve ekipmanları veya donanımları koruyucu iş elbiseleri grubuna ait olup iş güvenliğini sağlamaya yönelik ürünlerdir. Reflektörlü iş elbiselerine birçok yerde rastlayabiliriz. Örneğin itfaiyede, karayollarının bakım çalışmalarında, trafik polislerinde, arama ve kurtarma ekiplerinde ve özellikle gece çalışan birçok değişik belediye ve özel firma işçilerinde ve personelde reflektörlü iş elbiseleri ve donanımları gerekli olmaktadır.

 

Çalışanların güvenliğini sağlayan, onları çeşitli kazalardan ve risklerden koruyucu özelliklere ve sağlamlığa sahip olan ve onların çalışma esnasında diğer insanlar tarafından kolayca fark edilmelerini sağlayarak ikaz edip, ilgisiz kişileri olay veya çalışma mahallinden uzak tutmaya yarayan reflektörlü iş elbiseleri ve ekipmanları belli bir standarda sahip olmalıdırlar. CE belgeli itfaiye ürünleri bu alanda beklenen kriterleri yerine getirmekte ve bu ürünler gerekli garantiyi verebilmektedir.

 

REFLEKTÖRLÜ İŞ ELBİSELERİ, EKİPMANLARI ve DONANIMLARI ÖRNEKLERİ:

 

Reflektörlü Tehlike İşaretleri, İkaz Levhaları ve İşaretleri, İtfaiyeci Elbiseleri, İtfaiyeci Yağmurlukları ve Kabanları, Trafik İkaz Yelekleri, Trafik İş Elbiseler i, Trafik konileri ve Trafik İkaz Şeritleri, Güvenlik İkaz Çakarları, İkaz Lambaları, Reflektörlükler, Trafik Konileri, Turuncu Alan Perdeleri, Zemin İşaretleme Levhaları, Yönlendirme Panoları, Emniyet Bariyerleri, Yasak İşaretleri ve tehlike anında kullanılan İşaret Fişekleri ve benzer birçok ürün bulunmaktadır.